I WANT TO BE A MODEL

Name:

E-mail:

Age:

Country:

City:

Cell Phone:

Height:

Chest/Bust:

Hips:

Shoe size:

Add your photo: (max 600kb)


"Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę 2p Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), ul. Czerniakowska 73/79, (NIP: 521-344-17-59), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000281206, w związku ze zgłoszeniem się do bazy aktorów i epizodystów prowadzonej przez Spółkę 2p Studio Sp. z o.o. oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez 2p Studio Sp. z o.o działalnością. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałam/em poinformowana/ny, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 tj.)”

"Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Spółkę 2p Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), ul. Czerniakowska 73/79, (NIP: 521-344-17-59), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000281206, w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez 2p Studio Sp. z o.o działalnością. Moja zgoda obejmuje udostępnianie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych z moim wizerunkiem, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na stronie internetowej Spółki oraz zamieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Spółki (ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2016.666 tj.)"